19 maart 2020


Wat is dit een vreselijke storm die er woedt en wat worden we allemaal teruggeworpen op zelfreflectie, bewust worden van dat wat er was, nu is en de grote vraag wat zal er komen?... Eén van de leraren, artsen van de Levensschool waar ik mijn opleiding als gezondheidsbegeleider volgde, postte onderstaande tekst . Deze geeft een duidelijke uitleg van het verloop van de ziekte.

Ik post hieronder een filmpje met mijn koelkastinhoud en  de voorraad die ik in huis heb om mijn weerstand extra te ondersteunen, zoals dokter Vanden Berghe adviseert.

Hoe verloopt een coronavirus infectie

  • De besmetting gebeurt via speekseldruppels die je kan inademen of die vallen op oppervlakken, het virus kan daar 1 week op overleven, bij contact met zo een oppervlak worden de handen besmet, indien men daarna ogen, neus of mond aanraakt zorgt dat voorde coronavirus besmetting.
  • Bescherming tegen de besmetting gebeurt door afstand te houden van elkaar, oppervlakken te ontsmetten, handhygiëne en door aanraking van ogen, neus en mond met de handen te vermijden
  • Na besmetting wordt 80% van de mensen niet ziek, 20% wordt wel ziek maar geneest, 10% kan gehospitaliseerd raken, al dan niet op intensieve zorgen, 2 tot 4% van de zwaksten kunnen overlijden
  • De ziekteklachten starten zoals bij een gewone griep: koorts, spierpijn, hoofdpijn, neusloop en keelpijn. Bij verzwakten kan er na een paar dagen plots een erge kortademigheid met hoest optreden
  • Worden gemakkelijker ziek: mensen met een verzwakte levenskracht, hoogbejaarden, chronisch zieken, patienten met verschillende andere ziekten waarvoor veel medicatie genomen wordt, hartpatienten, kankerpatienten, patiënten na chemotherapie of met andere immunosuppressieve medicatie zoals cortisonenpreparaten
  • Waarom wordt iemand ernstig ziek: omdat het immuunsysteem in de eerste dagen niet goed of niet snel genoeg reageert om het virus in te dijken. Er volgt dan een soort cytokine storm, met alle tekens van een bloedvergiftiging, die op zijn beurt zorgt voor een plotse felle longaantasting met algemene achteruitgang
  • Het ziekteverloop: 4 dagen na de besmetting kunnen de eerste ziektetekens verschijnen, bij verzwakten kan er na 6 dagen kortademigheid ontstaan, na 8 dagen kan hospitaalopname nodig zijn, na 10 dagen kan intensieve zorg nodig zijn met of zonder beademing, soms volgt,er overlijden door plots zwaar aangetaste longen (= acuut luchtwegen stresssyndroom of ARDS)
  • Hoe kunnen we ons immuunsysteem sterker maken: door onze levenskracht aan te sterken, door er een gezonde levensstijl op na te houden, door mentale en emotionele rust, voldoende slaap, voldoende beweging, het drinken van water en zeker door ons te voeden met gezonde verse natuurlijke voeding

Dr. Fons Vanden Berghe

18/03/2020

Terug naar overzicht